Andris Krūmiņš

Ieguvis inženierzinātņu doktora grādu RTU Būvzinātnes nozares Siltuma, gāzes un ūdensinženiersistēmu apakšnozarē. Ilggadēja pieredze ēku automatizācijas un enerģijas monitoringa sistēmu projektēšanā un to ieviešanā daudzās nozīmīgās ēkās Latvijā un Eiropā. Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis un Eiropas ventilācijas, apkures un gaisa kondicionēšanas asociācijas biedrs.