Armands Eberhards

Valsts sekretāra vietnieks ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos