Prof. Aigars Laizāns

Latvijas Lauksamniecības universitātē ieguvis inženierzinātņu doktora grādu, kā arī ieguvis uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu (MBA) RTU Rīgas Biznesa skolā.

Kopš 2009.gada darbojies INTERREG IV pārrobežu sadarbības projektu īstenošanā ar specializāciju zinātnē, vides aizsardzībā un komercializācijas veicināšanā. Līdzdarbojies vairāku biznesa un tehnoloģiju inkubatoru darbībā.