Vygandas Jankūnas

Eiropas Inovāciju padomes pārstāvis, Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāts, Eiropas Komisija