Elīna Strade

Elīnas vadībā rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iecirknī ir attīstīta notekūdeņu pētniecība, kas ļāvusi kāpināt notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti un pilnveidot procesus. 

Kopš 2017. gada Elīna Strade ir doktorantūras studente Rīgas Tehniskajā universitātē, kur īsteno pētījumu par farmācijas notekūdeņu attīrīšanas procesa optimizāciju.