Āris Jansons

Latvijā saimnieciski nozīmīgo koku sugu koku selekcijas programmas izstrādes vadītājs. Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas dalībnieks. Asociētais profesors, doktora studiju programmas “Mežzinātne” direktors.